Báňský spěšný vlak po vlečkách OKR

P1010418V únoru letošního roku jsem mohl leda tak závidět těm cestujícím, kteří se do tohoto vláčku, jenž se proháněl po vlečkách OKR, dostali. Byl totiž dávno dopředu naprosto vyprodán. P1010416Nicméně díky aktivitám Slezského železničního spolku se tyto jízdy v dubnu opakovaly a byly vypraveny hned čtyři vlaky.Opět plně obsazené. Možnost projet se po vlečkách jednotlivých šachet, a k tomu ještě historickým motoráčkem řady M 152, to je, panečku, opravdový a nevšední zážitek! Navíc když k tomu máte skutečně znalého průvodce, pak je efekt o to větší.

Mohli jsme proto poznat nejen báňskou dráhu, ale i části bývalé dráhy košicko-bohumínské (mezi Rychvaldem a Karvinou), na které až do 70. let minulého století jezdily osobní vlaky a následně byla trať dána do užívání revíru. Trasa vlaku vedla z nádraží Ostrava střed přes Ostravu hl. n. a z Hrušova se vláček vydal do Heřmanic kolem místní věznice a pak i místní haldy. P1010419Ta bude v budoucnu rozebrána a po provedené separaci se využije jak uložený kámen, tak i zbytky uhlí, jež tam ještě prohořívají. Následoval pohled na rychvaldský zámek, míjeli jsme přírodní rezervaci Skučák, Orlovou, Doubravu, Karvinou a zastavili až u Dolu ČSM ve Stonavě. Na tomto dole je zajímavé to, že z pohledu těžební společnosti je v tuto chvíli nejperspektivnější a těžba uhlí zde má i v následné budoucnosti šanci na pokračování.

P1010417Na zpáteční cestě do Ostravy měl vlak ještě dvě zastávky, a to u vodní jámy Žofie v Orlové a v Michálkovicích u bývalého dolu Michal (pro dříve narozené Petr Cingr). No a protože to je teritorium mého mládí, tak i ty zážitky mají hodně nostalgie. Nostalgie v tom, že z pohledu současné provozuschopnosti těch šachet na trase moc nebylo. Většinou to jsou opuštěné a chátrající areály, kdysi zaměstnávající desetitisíce horníků hrdých na své povolání a připomínající lesk hornictví na Ostravsku. Ale jsem životní optimista a vyznávám zásadu, že každé zlo je k něčemu dobré. Třeba následné generace objeví nové, daleko lepší technologie použití tohoto přírodního bohatství čímž uhlí bezesporu je, než to co dnes známe my, například jeho spalování v kamnech s patřičným ekologickým efektem.

Z této poslední zastávky v Michálkovicích vlak pokračoval kolem dřeviště Salma, nového terminálu Hranečník a dolu Zárubek na nádraží Ostrava střed, kde naše jízda skončila. Potleskem jsme poděkovali našemu vagónovému průvodci a touto cestou chci vzdát obdiv i organizátorům této opravdu výjimečné cesty. A na nějakou další po tomto „regionu razovitem“ se už teď těším.

Zdravím Vás!

Ladislav Sitko

Rychvald

Víc, než si myslíte.