D. Pilařová: Stanovisko ke kritice mimořádného čísla RZ

titulka od JohanaKdo to staví podnikatele do role malých dětí? Ach ano, vždyť přece probíhá předvolební boj!

Sotva se mezi občany Rychvaldu dostalo mimořádné číslo Rychvaldského zpravodaje věnované podnikatelské činnosti v našem městě, vynořilo se několik drsných kritik včetně petice podepsané asi dvacítkou těch, kdo v mimořádném čísle nejsou uvedeni.

Musím se ptát, proč? A protože jsem u celého projektu stála jako redaktorka, připravující celé číslo, považuji za nutné se k celé uměle vytvořené cause vyjádřit.

Podívejme se na fakta:

*

Výzva v Rychvaldském zpravodaji

Celkem TŘIKRÁT (RZ 3/2014, 4/2014, 5/2014) v Rychvaldském zpravodaji během prvního pololetí roku 2014 vyšla tato informace:

Výzva pro podnikatele: zviditelněte se v Rychvaldském zpravodaji!

Ve Zpravodaji často píšeme o podpoře dětí, seniorů, sportovců nebo zájmových spolků. Rádi bychom nyní chtěli pomoci všem našim občanům, kteří občas potřebují nějakou službu a nevědí, kde jí rychle najít nebo kdo ji v blízkém okolí poskytuje.

Současně chceme zviditelnit i ty subjekty, jejichž práce často není tolik vidět, ale je pro spokojený život ve městě neocenitelná. Jedná se nejen o živnostníky, například instalatéry, elektrikáře, opraváře aut, topenáře a další řemeslníky, ale také o provozovatele obchodů, restaurací či opraven i výrobce nebo poskytovatele ostatních služeb. Jinými slovy – jde o všechny místní podnikatele, kteří svou činností rozšiřují nabídku výrobků a služeb nejen rychvaldským obyvatelům.

Zcela jistě máme ve městě mnoho firem a podnikatelů, kteří nabízejí své služby, o nichž dost možná v tuto chvíli ani nevíme a které zbytečně hledáme v okolních městech.

Pojďme je tedy podpořit, pojďme nakupovat a využívat výrobky a služby místních podnikatelů!

Město Rychvald proto plánuje v letních měsících vydat formou mimořádného čísla Rychvaldského zpravodaje katalog firem a podnikatelů, kteří:

– mají sídlo firmy na území města a poskytují služby rychvaldským občanům

– mají trvalé bydliště v Rychvaldu a poskytují služby rychvaldským občanům

Představení firem a podnikatelů v katalogu bude ZDARMA!

Zájemci o představení své firmy nebo živnosti, přihlaste se přímo u místostarosty města na telefonní číslo 596 543 036 nebo raději na e-mailovou adresu: sitko@rychvald.cz.

Termín pro přijetí vašich návrhů je v sobotu 31. května 2014.

Ladislav Sitko

místostarosta

*

Mé dotazy zní: Co na této výzvě není jasného?

– Je z ní jasné, že prezentace firem bude zdarma?

ANO.

– Je z ní jasné, že je třeba přihlášky poslat do konce května? (Jen pro informaci, do čísla jsme nakonec zařadili všechny, kdo svá data poslali do doby, než šel RZ do tiskárny, tj. i z poloviny srpna)

ANO.

– Je z ní jasné, kam se přihlášky mají posílat?

ANO.

Takže:

– Pročpak se oněch asi dvacet podnikatelů durdí a hněvá?

– Na koho?

– Komu kladou svou nepřítomnost v tomto čísle za vinu? Sobě?

NE. Kladou ji za vinu místostarostovi města.

Výzva byla přitom naprosto jasná. Kdo Rychvaldský zpravodaj čte a měl zájem, své údaje poslal, jak dosvědčuje padesátka úspěšně doručených a úspěšně publikovaných inzerátů.

*

Ten má (dělá) to a ten zas tohle…

Chce se parafrázovat česká budovatelská pohádková píseň. Další vlna kritiky se totiž snesla na grafickou podobu mimořádného čísla. Kdo však někdy aspoň zdálky přihlížel přípravě novin, ví, že vůbec není jen tak:

a) smysluplně (= do rubrik a ty podle abecedy!) seřadit konkrétní data

b) vměstnat je do archů vhodných do tiskárny (4, 8, 12 a další násobky stran; proč? Protože jinak se tisk pekelně prodraží, a to by zas byl mlýn na vodu kritiků!).

Navíc, jak výzva místostarosty jasně uvádí, kdo si co pošle, to mu bude otištěno (a bylo). Takže to vůbec není tak, že oblíbenci získali nejvíce prostoru. Každý dostal tolik prostoru, kolik informací (a fotek, log, inzerátů atd.) doručil. Prosté a jasné.

Zviditelňování místostarosty

Je logické, že s přituhujícím předvolebním (často podpásovým) bojem přituhují i invektivy vůči (jakémukoli) současnému vedení radnic (kdekoli). Přesto mi připadá naprosto neuvěřitelné, že někomu může vadit úvodní rozhovor s člověkem, který TENTO PROJEKT VYMYSLEL A REALIZOVAL. S kým jiným? S nikým? A proč s nikým, když mimořádné číslo mělo svého jasně uvedeného autora už od samého počátku? Proč, když autor nápadu s mimořádným číslem je členem pravicové politické strany, která má k podnikatelům nejblíže, a navíc on sám vyšel z průmyslového podnikatelského prostředí a o problematice toho opravdu hodně ví? Opět se táži: proč tedy ne?

*

Uvedení politické strany u autora nápadu na mimořádné číslo

Jako redaktorka Rychvaldského zpravodaje jsem připravovala každé jeho číslo od ledna 2011 a vybavuji si nespočet situací, kdy jsem navrhovala právě rychvaldskému místostarostovi, aby u svých článků v RZ uváděl politickou stranu, za kterou je ve své funkci. Pokaždé odmítl s odůvodněním, že to není důležité; že důležité je, co a jak pro lidi dělá. Nezbylo než souhlasit.

A to až do této doby, kdy se tento akt lidské slušnosti otočil proti němu. Přitom KDY JINDY než nyní před volbami je nutné jasně deklarovat, kterou stranu který zastupitel reprezentuje? Co je na tom neslušného, nevhodného, kritizováníhodného?

Pokud to skutečně není důležité, proč v bezplatných (!!!) inzercích v Rychvaldském zpravodaji členové místních kandidujících politických stran a hnutí jejich členové uvádějí název své strany? Jestliže to není podstatné, ať vystupují také pouze za svá jména a příjmení! Proč by totéž mělo vadit u místostarosty a nemělo vadit u politických stran mimo vedení radnice? Nevidím důvod, proč by se v tak důležitém čase pro město a jeho občany neměla stranická příslušnost jasně, nezastřeně a jednoznačně deklarovat.

Z projektu, který zrál více než rok a který měl pomoci rychvaldským občanům a také podnikatelům, udělali předvolební bijci problém, jehož výsledkem je výše zmíněná petice a nesouhlasná stížnost vedení radnice.

*

Opravdu sebou lidé nechají takto okatě manipulovat? Věřím, že ne…

Protože jsem celé 3,5 roku měla možnost sledovat práci současného vedení rychvaldského městského úřadu, vím, že to, co se kolem mimořádného čísla RZ děje, je jen a pouze špinavý předvolební boj. Snaha nahnat body u občanů tam, kde je možné s nimi manipulovat. Ale další logická otázka musí znít: Opravdu je možné s námi lidmi manipulovat? Opravdu se sebou necháme manipulovat, aniž bychom použili vlastní selský rozum, seřadili si fakta a z nich si vyvodili vlastní názor?

Já za sebe za dobu práce pro naši radnici zažila ze strany jejího vedení vždy jen pomoc, vstřícnost a zájem o občany. A to je deviza, která se logicky mnohým nemůže líbit: je to totiž důkaz pozitivity, zájmu o město a slušného chování obou rychvaldských představitelů.

To je důvod, proč přesně vím, koho ve volbách do městského zastupitelstva budu volit. A ať už volby dopadnou jakkoli, vím, že lidé, kteří na radnici seděli v tomto volebním období, byli slušní a inteligentní jedinci, co vždy a za každých okolností pracovali pro město a jeho občany. A ty čtyři roky se všemi výsledky jejich píle a umu jim opravdu nikdo z volebních protivníků nemůže vzít.

Daniela Pilařová

2 komentáře u „D. Pilařová: Stanovisko ke kritice mimořádného čísla RZ“

 1. Vážená paní Pilařová,
  děkuji za vysvětlení a potvrzení toho, že pobouření podnikatelé měli pravdu, že mimořádné číslo bylo špatně odvedené. Dovedla mne k tomu paradoxně Vaše obhajoba.
  Píšete :
  1)„Město Rychvald proto plánuje v letních měsících vydat formou mimořádného čísla Rychvaldského zpravodaje katalog firem a podnikatelů, kteří:
  – mají sídlo firmy na území města a poskytují služby rychvaldským občanům
  – mají trvalé bydliště v Rychvaldu a poskytují služby rychvaldským občanům“
  Prosím o informaci, který občan města využije dozor při těžbě ropy?
  2)„Pročpak se oněch asi dvacet podnikatelů durdí a hněvá?“
  Je jich tam podepsáno přes třicet. Opravdu je to tak těžké spočítat?
  3)„ Přesto mi připadá naprosto neuvěřitelné, že někomu může vadit úvodní rozhovor s člověkem, který TENTO PROJEKT VYMYSLEL A REALIZOVAL. S kým jiným? S nikým?“
  Opravdu? Pan Vavříček o tomto nápadu psal již ve svém medailonku při uvedení do zastupitelstva.
  4)„A to až do této doby, kdy se tento akt lidské slušnosti otočil proti němu. Přitom KDY JINDY než nyní před volbami je nutné jasně deklarovat, kterou stranu který zastupitel reprezentuje? Co je na tom neslušného, nevhodného, kritizováníhodného?“
  Děkuji za potvrzení, že šlo o předvolební akci pana místostarosty z peněz města.

  1. Dobrý den, díky za Váš názor.
   Ještě připomínám, že autor vystupuje za stranu Ano – bude líp.
   DP

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Víc, než si myslíte.