Doufám, že po čase lidé budou moci říci, že jsme splnili své sliby

Rozhovor s Ladislavem Sitkem (červen 2011)

*

OLYMPUS DIGITAL CAMERACo jako místostarosta považujete za svou prioritu a co pro ni děláte?

Do komunálních voleb loni na podzim jsem vstupoval s heslem „Rychvald – místo pro spokojený život Vás a Vašich dětí“. Je to na první pohled hodně obecná proklamace, ale k jejímu postupnému naplňování je třeba řady konkrétních a vzájemně na sebe navazujících kroků. Z toho důvodu bych určité priority viděl vždy v každé z klíčových oblastí. Není možné podle mého názoru preferovat pouze některou; je třeba nalézt takovou kombinaci, aby výsledek směřoval k vytýčenému cíli. Jako první krok proto vidím snahu o zpracování koncepce rozvoje města na následujících deset let, kde mimo jiné oslovíme prostřednictvím dotazníků občany města, ať se rovněž vyjádří k tomu, jaké mají své představy. A z této koncepce pak vyplynou ony jednotlivé dílčí prioritní akce.

Za obzvlášť důležité rovněž pokládám týmovou spolupráci, bez které si neumím představit žádnou efektivní činnost směřující k vytýčenému cíli.

Jste v rámci Městského úřadu Rychvald členem nějakých komisí?

Ne, nejsem, a to z titulu pozice místostarosty. Nicméně pokud jsem na jednání příslušné komise nebo výboru pozván, vždy se účastním. Prostřednictvím zápisů z jednání však máme na radnici dobrý přehled o tom, co se kde děje.

Co byste rád v Rychvaldu v budoucnosti viděl?

Spokojené občany, kteří se do místa svého bydliště každodenně vracejí s tím, že zde mají vše, co k takové spokojenosti potřebují. A taky i další návštěvníky, již zde najdou vše, co je zapotřebí proto, aby po návštěvě našeho města mohli konstatovat, že v budoucnu se tady určitě objeví znovu. Rychvald bych rád v budoucnu viděl jako takovou oázu klidu a pohody v blízkosti velkých průmyslových aglomerací.

Výše uvedené ale souvisí s tím, že tady musíme mít fungující odpočinkové a sportovní centra, kvalitní služby, dobrou dopravní obslužnost, čisté prostředí a samotný pocit bezpečí.

Co by se podle Vás v Rychvaldu naopak objevit nemělo?

Jakékoliv formy sobectví, hulvátství, šikany, vzájemné nevraživosti a vystupování typu, že já mohu všechno a ten zbytek mi to musí tolerovat. Nerad bych taky viděl ignorování práva a obcházení platné legislativy.

Co Vás vedlo ke kandidatuře do zastupitelstva v posledních volbách?

V politice jsem sice možná začátečník, ale celou dobu jsem se pohyboval v podnikatelském prostředí, takže mám mnohaleté zkušeností v oblasti řízení. Nejsem rovněž zatížený žádnou „politickou slepotou“ z minulosti a myslím si, že se zde dají realizovat různé projekty, které v konečné fázi přinesou prospěch nám všem. Navíc mám rád změny, takže proč nezkusit něco jiného? Abych se ale rovněž přiznal, tak zde žiju dost dlouhou dobu na to, abych neviděl některé věci, které se podle mého názoru dají dělat jinak, koncepčněji a s větší efektivitou. A taky zastávám názor, že do politiky má jít člověk, který už má za sebou určitou praxi.

Jaké vlastnosti by měl podle Vás mít ideální zastupitel?

Podle mého názoru zase toho tak moc na tomto světě ideálního není, takže nebude ani moc ideálních zastupitelů. Vždyť je to přece člověk jako každý jiný s právem se taky někdy mýlit. Ale každý zastupitel by měl ctít co nejlépe tu zásadu, že bude svůj mandát vykonávat v souladu se slibem, a tedy „v zájmu obce a jejich občanů“. Rovněž by měl být určitým, zejména morálním vzorem a k této pomyslné ideálnosti se snažit být co nejblíže. Zde bych opravdu nechal samotné posouzení každého zastupitele na občanech. Řada z nich totiž chodí na jednání zastupitelstva, a od posledního jednání si jej dokonce může vždy prohlédnout na webových stránkách města. Takže věřím, že každý nezaujatý občan brzy pozná, kdo ze zastupitelů přináší určitou míru hodnoty a jak se snaží k té ideálnosti přiblížit, nebo kdo se naopak potřebuje pouze zviditelnit, aniž by něco nového vymyslel.

Co byste si přál, aby po Vás jednou zůstalo?

Určitě i po tomto vedení města zde zůstanou nějaké materiální hodnoty trvalé povahy. Konkrétnější představy již nyní máme: nastínila je v minulém čísle paní starostka. Nechci se proto opakovat, ale já bych docela preferoval i postupné zakotvení jiných hodnot, jako je slušnost, korektnost při jednání s lidmi a vzájemná úcta člověka k člověku.

Docela by mě rovněž potěšilo zjištění, že po čase budou občané konstatovat, že co jsme jim jako vedení radnice slíbili, to jsme také naplnili.

Vyšlo v Rychvaldském zpravodaji v červnu 2011

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Víc, než si myslíte.