Ohlédnutí za Rychvaldským Hydeparkem 2015

hydepark-2015-28.JPGOhlédnutí za Rychvaldským Hydeparkem, veřejnou politickou debatou, jehož druhý ročník proběhl ve čtvrtek 5. listopadu 2015 v Kulturním domě Rychvald, musí začít konstatováním, že se více než vydařil. Plný sál a přítomnost všech oslovených zastupitelů dávaly hned na úvod tušit, že se bude nač těšit. A bylo.

Navázání na nejlepší i nejhorší tradice

Během celé hodiny a pár minut bylo zřejmé, že Rychvalďané dokázali převzít z tradice, ke které zavazuje anglický Speaker´s Corner v Hyde Parku, to nejlepší i to nejhorší – svižnou, hádavou, vzrušenou, hlasitou až agresivní debatu. A i když část přítomných občanů neprojevila ani špetku nejen politické slušnosti, ale ani slušnosti lidské, je nutno říci, že i to může být a je součást diskuse (pro některé splývající se slovem hádka) napříč politickými stranami.

Akce spalovna kulturák

IMG_5676.JPGV den konání Hydeparku rozmístil neznámý autor (jedna z otázek byla na autorství přímo položena, ale nikdo se k autorství nepřiznal) po Rychvaldu cedule, z nichž jednu vidíte zde na fotce (Myslivecká ulice), s textem „Nezapomeň! Dnes 16.30 Akce spalovna kulturák Jste lhostejní?“. Ani slovo o tom, že se jedná o něco úplně jiného – o akci, kterou pořádá zcela jiný subjekt (na rozdíl od anonyma veřejně známý): jen vybídka ve stylu zpravodajství bulvárních deníků, velmi nekonkrétní a velmi různorodě interpretovatelná. No, asi to autor cedulí jinak neumí. Bohužel to byl důkaz neuvěřitelné lidské neúcty a neslušnosti právě vůči pořadateli.

Pravidla, která se nedodržovala

hydepark-2015-61.JPGCo se táhlo celým letošním Rychvaldským Hydeparkem jako červená nit, bylo nedodržování pravidel této diskuse částí přítomných obyvatel (i to ale patří do demokracie a pouze to vypovídá o úrovni diskutujících), přestože pravidla byla předem jasně dána, a to takováto:

  • dotazy se kladou pouze písemně (neboli jako ve škole: nevykřikujeme, nehádáme se)
  • debata trvá šedesát minut
  • moderátor má právo veta

O čem toto nedodržování, neustálé vykřikování, a dokonce pískání vypovídají? Především, jak píšu výš, o lidské a inteligenční úrovni dotyčných (a to bez ohledu na politickou stranu nebo veřejně činného jednotlivce, kterým fandí). Za druhé je to ale rovněž informace o tom, že určití lidé nehodlají respektovat dohodnutá pravidla. A ta zde byla jasně dána: organizátor akce Ing. Ladislav Sitko jako zastupitel za TOP09 vymyslel tuto politickou diskusi v roce 2014 a jako výhradní autor si stanovil pravidla, která chtěl, na což měl zcela jasný nárok – prostě proto, že je autor. Tato pravidla by ti, kdo se akce zúčastní, měli nekompromisně dodržovat – prostě proto, že to není jimi pořádaná akce! Jestliže je nedodržují, nemají se účastnit, případně mají odejít. A – mají a měli by si uspořádat vlastní politickou diskusi s vlastními pravidly!

Spalovna ve městě?

hydepark-2015-56563bae53aaf7a.JPGK diskutovaným tématům: ano, samozřejmě, „problém spalovna“ je palčivý (až pálivý a hořlavý, že…), ale vezme-li člověk rozum do hrsti, je mu jasné, že jakýkoli soudný zastupitel jakéhokoli města kdekoli na světě by si nad sebou podepsal ortel, kdyby něco takového připustil. Navíc politika na malém městě má to specifikum, že zastupitelé jsou sami součástí obce a i jich se problém podobného rozsahu osobně týká. Neumím si tudíž představit, že by pod vidinou čeho (úplatku? konspirace?) kdokoli z nich kývl na takovýto projekt, neboť by se se svými spoluobčany dusil zničeným vzduchem i on sám. I proto bylo z odstupu naprosto zřejmé, že jde o cílenou, předem vymyšlenou populistickou masáž manipulovatelné části populace jistými rychvaldskými politiky a „politiky“, že jde jen a jen o vyřizování si politických účtů a že k tomu byli rozhorlení občané vysloveně zmanipulováni, aniž si toho (někteří) všimli.

Naprosto zásadní průšvih

Za méně hlasitou část obecenstva mohu jen říct, že pokud by byla pravda (a to je v současnosti jen jedna z hypotéz, nikoli fakt), že současné vedení radnice připustí diskuse o realizaci spalovny ve hydepark-2015-62.JPGměstě (či přímo její realizaci), byl by to tak zásadní průšvih, že jediným řešením by byla změna v personálním obsazení vedení města. Je třeba si však znovu uvědomit, že toto všechno jsou zatím pouhé úvahy, a nikoli fakta.

Škoda jen, že se kvůli populismu opozičních stran nedostalo na více dotazů občanů, z nichž zcela jistě se řada z nich týkala i jiných oblastí než jen problematiky ulice Myslivecká.

***

hydepark-2015-40.JPGNa závěr je třeba dodat, že to vypadá, že z Rychvaldského Hydeparku se stává jakási zavedená značka. Že je brán vážně nejen pořadateli a občany, ale právě i opozicí. A to je přesně důvod, proč vznikl.

Takže – uvidíme, co přinese třetí ročník v roce 2016…

Více fotek najdete zde ve fotogalerii.

Daniela Pilařová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Víc, než si myslíte.