Říjen 2014: Ekonomická bilance volebního období 2010-2014

Vážení občané,

v době, kdy budete číst tento článek, budou už klepat nové komunální volby doslova na dveře. Je to až neskutečné, jak rychle celé toto období uteklo, ale čas se bohužel nedá zastavit. V RZ jsem vás průběžně informoval o všech podstatných událostech, které se během oněch čtyř let děly, a proto pokládám za seriózní předložit vám i tuto krátkou závěrečnou bilanci. Rád bych ještě dodal, že vše uvedené níže je výčet pouze toho nejzákladnějšího, co pokládám za nutné říct na závěr tohoto volebního období. Samozřejmě se realizovala i řada dalších věcí. Z prostorových důvodů však není možné se zmiňovat o všech, a tak uvádím jen ty nejdůležitější – ostatně v našem městě sami žijete, takže jste je zcela jistě zaregistrovali a v průběhu let si utvářeli vlastní názor.

Světem hýbou peníze

Když jsme začínali, mělo město na svých účtech ke konci roku 2010 přibližně 38 milionů Kč. Současný stav (k 1. září 2014) tohoto roku byl 55 milionů Kč.

Je ale nutné říct, že nás do konce roku čekají určité investiční výdaje, jako jsou rekonstrukce výtahů nebo úhrady částí, které musíme hradit z vlastních zdrojů, z celkového počtu sedmi (!) získaných dotací. I přes tyto očekávané výdaje lze konstatovat, že stav na účtech města nebude nižší než ten, se kterým jsme před čtyřmi lety začínali. Z tohoto jednoduchého srovnání vyplývá, že po celé období jsme hospodařili s vyrovnaným rozpočtem, a přitom stačili realizovat významné investiční akce i služby pro naše občany. Podívejme se proto na to, co se v jednotlivých oblastech podařilo.

Územní plán

Pro samotný rozvoj města je klíčovým dokumentem dlouhodobého charakteru Územní plán. Ten se podařilo dotáhnout do zdárného konce na jednání zastupitelstva v září 2014. Na této cestě bylo hodně překážek, které zde přetrvávaly z minulosti, ale naštěstí už je všechno za námi a stavebníkům by již nic nemělo bránit v realizaci jejich představ.

Investice

Z významnějších investičních akcí se nejdříve kompletně modernizovala ulice Bohumínská, a to včetně kanalizace a chodníků; rekonstruoval se dům č. p. 734 na ulici Orlovské, kde vzniklo osm nových bytů pro sociálně slabší občany; došlo k sanaci a zateplení tří věžových domů na ulici Sokolské (1605–1607) a na ulici Sadové (1424–26) a byl vnitřně rekonstruován kulturní dům, do nějž se zároveň zavedla klimatizace. Postupně se kompletně zateplila budova mateřské školy na sídlišti, a to včetně výměny oken, a nyní se dokončuje i její zahrada. Vedle areálu školky bylo vybudováno dětské hřiště s novými herními prvky. Výměna oken byla dokončena rovněž na základní škole na sídlišti; nový povrch získalo sportovní hřiště v jejím areálu. Při příležitosti stého výročí se dočkala výměny oken základní škola v městské části Václav; a novou střechu, nová okna i interiér získalo zdravotní středisko.

Služby občanům

Z pohledu nových služeb se určitě nezlobí naši senioři na zavedení Senior taxi, které nepochybně přispělo ke zvýšení kvality jejich života. Současně se také mohou dále úspěšně vzdělávat ve studiu na takzvané univerzitě třetího věku.

Pro bezpečnost našich žáků byl naopak zaveden takzvaný Školní autobus, který je do školy a z ní sváží z odlehlejších částí obce. Na přechodech je navíc přítomna nově zřízená služba, která na kritických místech dohlíží na bezpečnost dětí. Nejlepším žákům je jako odměna umožněn bezplatný prázdninový pobyt spolu s nejlepšími žáky z družebních obcí na Slovensku a v Polsku.

Pomoc spolkům

Zlobit by se neměli ani naši hasiči za zcela nové požární vozidlo; tělovýchovné organizace a zájmové spolky za objem dotací směřujících k zajištění různých volnočasových aktivit. Všechny tyto spolky měly šanci představit svou činnost koncem září na Přehlídce spolkové činnosti v pátek 26. září 2014.

Oblast dopravy

Na druhé straně z nás určitě neměli radost piráti na cestách, neboť ve městě byly instalovány čtyři radary na měření rychlosti. My jsme naopak přesvědčeni, že přispěly ke zvýšení bezpečnosti na našich komunikacích. Realizovali jsme rovněž projekt Optimalizace dopravní obsluhy oblasti Rychvaldu.

Kultura

Oblast kulturního vyžití našich občanů byla rozšířená o takové akce, jako je Rychvaldské kulturní jaro, Letní slunovrat nebo Den pro férový život.

Získávání dotací

Rok 2014 byl rovněž velice úspěšný a rekordní z pohledu získávání dotací. Získali jsme jich celkem sedm a celková rozpočtová hodnota u těchto akcí činila přibližně 34 milionů Kč!

Přispěly významnou měrou k možnosti likvidaci mazutové kotelny, rekonstrukci zahrady mateřské školky a snížení energetické náročnosti u základní školy na sídlišti, základní školy na Václavu, mateřské školy Václav, zdravotního střediska a Domu s pečovatelskou službou. Tyto akce jsou realizovány v současné době.

Mediální kampaně

Nebylo to ale jenom tak veselé, jak se může na první pohled zdát. Naopak jsme si prožili i chvíle, kdy jsme byli medializováni a byli nuceni čelit různým nepodloženým obviněním. Že se z toho nakonec nic nepotvrdilo, je jenom dobře.

*

A závěrem

Jak jsem již v úvodu konstatoval, nacházíme se v době těsně před komunálními volbami. Právo volit má každý občan starší osmnácti let.

Chci vás proto i požádat, abyste tohoto svého práva využili a měli při volbě pro další rozvoj našeho krásného města šťastnou ruku.

Zdraví vás

Ing. Ladislav Sitko

Místostarosta

Foto: Lenka Chlebounová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Víc, než si myslíte.