Nové body volebního programu na 2018–22

 

P101077022. ledna 2018 jsme na našem webu zveřejnili základní body svého volebního programu pro následující komunální volby. Současně jsme avizovali, že postupně bude tento volební program doplňován o další náměty, které pokládáme za natolik zásadní a důležité, že je vhodné do tohoto programu doplnit.

V tuto chvíli se jedná o následující dva poznatky:

Nové byty na DPS (Dům s pečovatelskou službou)
  • na místě nevyužitých prostor v přízemí současného DPS na ul. Revoluční, kde dříve bývala kuchyň a jídelna, postavit minimálně 3 nízkonákladové bytové jednotky vel. 2+1 pro mladé rodiny, které jim umožní start do života. Jedná se o celé přízemí budovy bývalé školy.
  • v současnosti jsou tyto prostory nevyužívány, není zájem ze strany potencionálních nových zájemců, proto toto řešení za současné situace, dostupnosti daného místa a zájmů o byty uvedené velikosti pokládáme za optimální
Rekonstrukce školní jídelny při ZŠ
  • P1010772v roce 2019 chceme provést komplexní rekonstrukci kuchyněbudově školní družiny základní školy na sídlišti. Hlavním důvodem je, že současné vybavení je zastaralé a poruchové, vyžaduje časté, finančně náročné opravy a tento stav neumožňuje další rozšíření kapacity této kuchyně ani pro žáky ZŠ, ani pro externí zájemce.
  • původní představa byla, že by bylo možné provést tuto rekonstrukci ještě v letošním roce, bohužel úroveň současné administrativní byrokracie tento záměr posunuje o jeden rok
  • nutnost rozšíření kapacity školní jídelny vidíme v demografickém vývoji počtu obyvatel města, kdy díky novému územnímu plánu neustále narůstá počet obyvatel města a roste zde zejména individuální bytová výstavba mladých rodin.      

Ing. Ladislav Sitko

člen RM (TOP 09)

Víc, než si myslíte.