Pár slov ke 17. zastupitelstvu – rozpočet města na rok 2018

Ve středu 13. prosince 2017 proběhlo již 17. zasedání Zastupitelstva města Rychvald. Tradičně v kulturním domě s tradičním začátkem a bohužel i s tradiční (ne)účastí občanů. Ale kdo chtěl, ten přišel a mohl položit zastupitelům svůj dotaz a také říct svůj názor.

Nejdůležitějším bodem tohoto jednání byl Rozpočet města na rok 2018. Tento rozpočet ještě předtím, než byl zaslán do zastupitelstva, procházel diskusí nejdříve na úrovni vedení města s jednotlivými odbory, pak byl diskutován na radě města a nakonec i ve finančním výboru.

Občané se s ním v předstihu mohli rovněž seznámit na webových stránkách města, kde bude k dispozici mimo jiné i schválená verze.

Chci vás alespoň v krátkosti seznámit s jeho obsahem:

Na straně příjmů počítá s hodnotou 111,6 mil. Kč: plánované výdaje jsou ve výši 149 mil. Kč, takže na pokrytí tohoto rozdílu zbývá 37,4 mil. Kč, což je vzhledem k očekávanému stavu finančních prostředků na účtech města ke konci tohoto roku akceptovatelné.

V tomto plánu se počítá s celkovým objemem investičních akcí ve výši 49 mil. Kč, např:
  • komunikace pro pěší na ul. Michálkovická (11,1 mil. Kč)
  • zateplení bytových domů č. p. 1601, 1602, 1501-3, 1510-12 (celkem 24 mil.Kč)
  • rekonstrukce restaurace na náměstí + dům dětí a mládeže (5 mil. Kč)
  • projektová dokumentace na odkanalizování města (5,1 mil. Kč).

Plán investičních výdajů, oprav a služeb

Mimo tyto již schválené investiční akce existuje i takzvaný Plán investičních výdajů, oprav a služeb, kde je řada dalších akcí za 38,2 mil. Kč, které budou postupně realizovány na základě vývoje stavu financí na našich účtech.

V rozpočtu jsou také plánovány dotace pro sportovní organizace (900 tis. Kč) a dále dotace a dary pro fyzické a právnické osoby a jednotlivé spolky (600 tis. Kč).

Bez schválení rozpočtu by nebylo možné tyto dotace poskytnout a zahajovat jakékoliv nové investiční akce.

Jak dopadlo hlasování

Ale vše nakonec dopadlo dobře, a jak jsem v úvodu naznačil, klíčový materiál toho zastupitelstva byl schválen. Pro hlasovalo jedenáct ze čtrnácti přítomných zastupitelů. Zbývající tři (zástupci hnutí ANO 2011) byli proti. Proč ? To nevím, ani to nějak nezdůvodňovali.

Přeji vám všem krásné a radostné Vánoce a pohodový celý nový rok 2018.

Ladislav Sitko

 

 

Víc, než si myslíte.