Volby 2018: Výstavba centra volnočasových aktivit

Priority volebního programu TOP 09 na léta 2018–2022

LAKE-ST-GEORGE-EDUCATIONAL-PROGRAMVážení čtenáři, s dostatečným časovým odstupem vás chceme na těchto stránkách informovat o bodech volebního programu kandidátky TOP09, které jsou pro nás pro následující volby prioritní. Každému tématu bude věnován jeden samostatný článek.

Hlavní cíl č. 1

FREE-TIME-ACTIVITIES_ALBION_HILLSVýstavba Centra volnočasových aktivit Rychvald (CVA)
  • na místě po zlikvidované mazutové kotelně v centru vystavět uvedené CVA
  • do něj kompletně přemístit současné aktivity Domu dětí a mládeže, čímž bude možné jejich další rozšiřování
  • takto uvolněné prostory současného DDM použít pro rozšíření kapacity školní družiny, která v současnosti je na hranici svých možností
  • toto CVA současně propojit s areálem mateřské školy tak, aby se dalo využít i pro děti, jež docházejí do MŠ
  • tato výstavba  výrazně navýší možnosti pro volnočasové aktivity občanů všech věkových kategorií
Důvody :
  • ALBION_HILLS_FIELD_CENTRE_SCHOOL_GROUP_2město se neustále rozrůstá, roste počet obyvatel a je proto nutno v určitém časovém předstihu začít s přípravou takovýchto aktivit
  • jak roste počet obyvatel, současně přibývá zejména mladých rodin s dětmi, proto je nutné navýšit kapacity jak mateřské školy, tak i školní družiny a Domu dětí a mládeže
  • všechny tyto instituce jsou už v současnosti na hranicích svých kapacit
  • proto pokládáme za prioritní, abychom byli na tento pozitivní demografický vývoj připraveni
Ing. Ladislav Sitko
člen RM (TOP 09)

Ilustrační obrázky převzaty ze serveru: http://enviroleaders.ca/faqs-for-parents/ a https://trca.ca/learning/weekend-programs/

Víc, než si myslíte.