Volební program pro volby 2015 za TOP09 Rychvald

Volební program TOP 09 Rychvald na období 2014–2018

IMG_8294Vážení občané,

když se podívám na uplynulé čtyři roky, mám dobrý pocit z toho, že v právě končícím volebním období se nám podařilo na radnici udělat kus pořádné práce a posunout naše město zase o hodně dále – a to ve všech jeho oblastech.

Každý soudný člověk musí vidět, jak se změnil vzhled školy, školky i zdravotního střediska nebo jak vypadá ulice Bohumínská. Kolik měst v republice se námi inspirovalo a už mají také službu Senior taxi nebo Školní bus? A naopak – kolik míst v Česku poskytuje dotace tělovýchovným jednotám a zájmovým organizacím tak, aby mohly v takovém rozsahu jako u nás rozvíjet volnočasové aktivity?

A díky přijatému novému územnímu plánu má město před sebou ty nejlepší předpoklady dalšího rozvoje.

IMG_8225A to je jenom část výsledků za uplynulé volební období.

Také v  nastávajícím volebním období bychom rádi úspěšně navázali na všechno pozitivní, co bylo uděláno, a současně novými aktivitami přispěli k postupnému naplňování koncepce rozvoje města, a to tak, že nejenom Rychvalďané budou moci i nadále konstatovat:

logo_fajne_mesto

A k tomu ještě budou moci dodat, že slušnost a korektnost u nás mají zásadní přednost před arogancí a hulvátstvím.

Volební program TOP 09 v Rychvaldu je proto sestaven tak, aby souběžně zajišťoval prosperitu a další rozvoj města a zároveň naplňoval a uspokojoval potřeby občanů. Obsahově je rozdělen do jednotlivých oblastí a v každé z nich má naprosto konkrétní cíle.

Ještě připomínám, že všechny navržené aktivity budeme realizovat s vědomím maximální hospodárnosti, s vyrovnaným rozpočtem a maximálním využitím dotačních zdrojů – a tedy stejně jako během uplynulých čtyř let.

Ing. Ladislav Sitko

IMG_8257

1. Oblast technické a dopravní infrastruktury

–          Postupně vypořádáme majetkové vztahy u místních komunikací s cílem získat je do majetku města a následně vybudujeme vyhýbací ostrůvky na kritických místech rychvaldských komunikací

–          Vypořádáme majetkové vztahy na konci ulice Bohumínská, abychom ji mohli rozšířit a vybudovat na ní kruhový objezd a autobusovou točnu

–          Kompletně dokončíme celou trasu chodníku na ulici Michálkovická, a to od Eldoráda až po Rozcestí

–          Dobudujeme parkovací místa v centru města, a to u „Jiřinky“ a za kulturním domem

–          Rozšíříme počet světelných zdrojů a kompletně je vyměníme za energeticky méně náročné

–          Budeme pokračovat v koordinaci dopravního spojení města a užšího provázání a návaznosti veřejné dopravy ve směru Dolní Lutyně a Bohumín-nemocnice

IMG_8242

2. Oblast životního prostředí

–          Aktualizujeme projektovou přípravu pro možnost výstavby kanalizace v lokalitě Podlesí a Václav; následně zažádáme o dotaci, která je pro vybudování kanalizace klíčová

–          Provedeme analýzu možné plynofikace těchto lokalit

–          Rozšíříme síť a počet sběrných nádob pro tříděný odpad, a to včetně pravidelné propagace smyslu třídění odpadu, které výrazně pomáhá eliminovat náklady související s komunálním odpadem

–          V rozpočtu města vyčleníme finanční částku pro návratnou finanční pomoc jednotlivým žadatelům u kotlíkových dotací

–          Formou „fotopasti“ budeme monitorovat rozšiřování černých skládek a sankcionovat jejich zakladatele

–          Vybudujeme nové zpevněné plochy sběrného dvora

 IMG_8181

3. Občanská vybavenost a služby

–          Z poskytnutých dotací dokončíme v roce 2015 komplexní zateplení areálu ZŠ Sídliště, dokončíme zateplení a celkovou rekonstrukci budovy zdravotního střediska a zateplení DPS

–          Ze stejných zdrojů (dotace) dokončíme v roce 2015 rekonstrukci vnitřních částí MŠ sídliště a komplexní rekonstrukci MŠ Václav

–          Postupně zateplíme všechny bytové domy v centru města:

V roce 2015: ulice Středová 1518, 19, 33 a ulice Bohumínská 1461

V roce 2016: ulice Mírová 1601, 1602

V roce 2017: ulice Středová 1510, 11, 12 a ulice Středová 1513, 14, 15

V roce 2018: ulice Středová 1501, 02, 03

–          Pro volnočasové aktivity vybudujeme v centru města lesopark; v části Podlesí (naproti bývalé restauraci U Jurášků) dětské minihřiště a v areálu TJ Baník v části Václav další dětské minihřiště

–          Ve spolupráci s občany najdeme nejvhodnější řešení využití volné plochy po bývalé mazutové kotelně v centru města

–          Pravidelně 1x ročně budeme v rámci Rychvaldského zpravodaje publikovat nabídku výrobků a služeb, kterou poskytují místní podnikatelé

IMG_8262

4. Rozvoj lidských zdrojů

–          Navýšíme počet pracovníků v rámci veřejně prospěšných prací na 30 (dnes 15)

–          Na úseku bezpečnosti pak v rámci meziobecní spolupráce zavedeme integrovaný kamerový systém a optimalizací služeb mezi Policií ČR a Městskou policií Bohumín zajistíme trvalou přítomnost policistů na území města

–          Nadále budeme finančně podporovat službu Senior taxi

–          Finanční spoluúčastí města umožníme seniorům studium na takzvané univerzitě třetího věku

–          Nejlepším rychvaldským žákům umožníme účast zdarma na pravidelných letních setkáních na táborových pobytech organizovaných v rámci partnerské spolupráce slovenského Richvaldu a polského Rychwału

–          Budeme se podílet na další úzké spolupráci mezi jednotlivými spolky a organizacemi uvedených partnerských obcí

–          Budeme pokračovat v podpoře všech dosavadních aktivit v kulturně-společenské oblasti, které město zviditelňují v širokém okolí

–          Budeme nadále podporovat aktivity společenských, sportovních a zájmových organizací působících na území města

 logo_fajne_mesto

Fotky města: (c) Lenka Chlebounová

2 komentáře u „Volební program pro volby 2015 za TOP09 Rychvald“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Víc, než si myslíte.