Záměr: Prosadit slevu na nájmu v městských prostorách o třetinu

IMG_8181Nepochybně každý z nás slyšel o problémech zejména menších obcí, z nichž pomalu, ale jistě odcházejí podnikatelé, kteří se jednoduše neuživí. A neuživí se proto, neboť jejich tržby bohužel nestačí na pokrytí nákladů, jež s podnikáním souvisejí. S nimi odcházejí také služby, které tito živnostníci poskytovali.

Bylo by naivní si myslet, že to přece není a nebude problém Rychvaldu.

I v majetku města je totiž řada prostor, které dlouhodobě zejí prázdnotou. Nejmarkantnější je bývalá restaurace na náměstí („Barborka“) nebo volné prostory v DPS. Problémům je však daleko lepší předcházet, než je pak hasit!

Řešením může být plošné snížení nájmu.

Jako řešení pro všechny takto podnikající živnostníky, jejichž provozovny sídlí v prostorách města, vidím možnost plošného snížení nájmu za prostory, které využívají ke svému podnikání, což by do budoucna znamenalo, že služby, které tito živnostníci zde poskytují, u nás ve městě zůstanou a nikdo z nás za těmito službami nebude muset dojíždět do okolí.

Současná situace a výhled do budoucna.

Dnešní průměrná měsíční hodnota takovéhoto městského nájmu činí přibližně 30 Kč/m2. Já navrhuji plošné snížení o jednu třetinu, a tedy na hodnotu 20 Kč/m2. Samozřejmě to bude znamenat výpadek příjmů do městské pokladny o přibližně 700 000 Kč ročně, ale nechť každý z vás zváží, co má větší hodnotu – zda mít příjmy města nižší o nějaké jedno procento, nebo občany spokojené se službami v městě. Těchto 700 000 Kč je však hodnota čistě hypotetická, neboť se lze domnívat, že právě kvůli výši nájmu část prostor v současné době zeje prázdnotou. Tato ztráta by byla samozřejmě hodně menší, pokud by se podařilo obsadit i prostory, jež jsou v tuto chvíli volné (a tudíž za ně město nájem neinkasuje).

Za sebe mám v této záležitosti jasno, a proto budu na jednání rady města snížení nájmu prosazovat. Nelze odhadnout, zda uspěju; první krok však udělám.

Ladislav Sitko

Víc, než si myslíte.